Skip to content

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך המאפשר לאדם לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם.

משרדה של עורכת הדין הדס ויצמן מעניק חלופות רבות וחופש פעולה רחב ככל הניתן בהסכם ייפוי הכוח המתמשך אשר משקף את רצונו האמיתי של המצווה.

עורכת הדין הדס ויצמן מוסמכת לערוך יפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופס ומוסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ”ב 1962.

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר בהקדם
Call Now Button Skip to content